Om Wama

Wama vill Förmedla, Inspirera, Generera

Vi tror på utveckling och förändring genom upplevelse, medvetenhet och gemenskap. Genom tidigare erfarenheter inom arbetslivet har vi sett ett starkt behov av aktörer som kan navigera fram och tillhandahålla verktyg för ökad medvetenhet, kännedom och kunskap kring frågor som mångfald, demokrati och deltagande.

Vi vill uppdatera och förbättra vår samtid och genom detta bygga en hållbar kompatibel framtid. Detta uppnås genom självkännedom och förståelse för ”för den andre eller det avvikande”. Wama vill skapa miljöer som uppmuntrar till nytänkande, kreativitet och deltagande oavsett form och struktur.

Mångfald, delaktighet (deltagande) och demokrati är kärnan i arbetet och det är också vårt sätt att lösa utmaningarna och problemen vi möter.

Wama har nu under tre års tid etablerat sig som en viktig kulturaktör genom att driva frågor kring tillgänglighet, aktivt deltagande samt nya former för utbud och publikarbete i kulturSverige.

Event Event Event
 
Picture 020 Picture 081 Picture 315 Picture 038 Picture 004 Picture 013
Wama Event & Communication, Brunnehagen 27, 417 47, Göteborg
+46 (0) 736-391540. info@wama.se
All rights reserved, Copyright 2010 Wama